Το έργο

Ψηφιακές διαδρομές Ιστορικού Τουρισμού στη Λήμνο – Anzac digital Tourism scenarios

Αντικείμενο τού έργου είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος προσωποποιημένης ξενάγησης και καθοδήγησης επισκεπτών με χρήση αφενός τεχνολογιών επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας (augmented and virtual reality – ΑR/VR) για εμπλουτισμό περιεχομένου και αφετέρου τεχνολογιών εγγύτητας για δημιουργία εξατομικευμένων προτάσεων διαδρομών ανά επισκέπτη στη Λήμνο. Η θεματική του έργου αφορά την προβολή των Πολιτιστικών πόρων της Λήμνου με άξονα τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο και το ρόλο της Λήμνου στην έκβαση του πολέμου καθότι χρησιμοποιήθηκε σαν βασικό ορμητήριο των συμμάχων για τη μάχη της Καλλίπολης.

Στο πλαίσιο του έργου υλοποιούνται οι ακόλουθες δράσεις:

 • Ερευνητική τεκμηρίωση και συλλογή ψηφιακού υλικού συμπεριλαμβανομένης της συγγραφής κειμένων για την ιστορία του ANZAC στη Λήμνο
 •  Ψηφιακές ηχογραφήσεις αφηγήσεων Λημνιωτών
 • Ψηφιακή φωτογράφηση των χώρων και άλλων σημείων ενδιαφέροντος.
 •  Δημιουργία τρισδιάστατων γραφικών
 • Μια διαδικτυακή πύλη που προωθεί την ιστορία του ANZAC
 • Βάση δεδομένων τεκμηριωμένου ψηφιακού υλικού
 • Ψηφιακή εφαρμογή για φορητές συσκευές (Android, iOS), με τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας και 3D αναπαραστάσεις.
 • Δημιουργία χάρτη επαυξημένης πραγματικότητας

Όλες οι εφαρμογές θα είναι δίγλωσσες (Ελληνικά/Αγγλικά)

Στοιχεία έργου:

 • Τίτλος: Ψηφιακές διαδρομές ιστορικού τουρισμού στη Λήμνο –  Digital Routes of Historical Tourism in Lemnos – Anzac
 • Περίοδος υλοποίησης: 12 μήνες (07.2021 – 07.2022)
 • Προϋπολογισμός: Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΕΣΠΑ και Ελληνικών εθνικών πόρων.
 • Δικαιούχος του Έργου: Δήμος Λήμνου