Συλλογή τεκμηρίων

Ιστορικές φωτογραφίες

Στο πλαίσιο του έργου συγκεντρώθηκαν, τεκμηριώθηκαν και παρουσιάζονται μια σειρά από ιστορικές φωτογραφίες που αφορούν την ιστορική περίοδο του ANZAC στο νησί της Λήμνου.

Ιστορικά γεγονότα

Χρονολόγιο

Μάθε για τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα, τοποθετημένα στον χρόνο.