Εγκατάσταση του 2ου και του 3ου νοσοκομείου των Αυστραλών στην χερσόνησο του Πορτιανού.