Σε όλη την έκταση του κόλπου του Μούδρου πραγματοποιούνται αποβατικές ασκήσεις και γυμνάσια. Στρατιώτες επιβιβάζονται από τα μεταγωγικά πλοία στις βάρκες και κατευθύνονται με αυτές στις ακτές.