Έως τον Α’ παγκόσμιο Πόλεμο

Η ιστορία της Λήμνου ξεκινά από την 4η χιλιετία π.Χ. με τη δημιουργία της Πολιόχνης στα βόρεια του νησιού. Οι κάτοικοί της ήταν γεωργοί, κτηνοτρόφοι και με την κατεργασία των μετάλλων μπόρεσαν στη συνέχεια να εξελιχθούν σε σημαντικό λιμάνι απέναντι από την Τροία.

Μετά τον 8ο αι. π.Χ. εγκαταστάθηκαν στο νησί οι Πελασγοί διωγμένοι από την Αττική, οι οποίοι πίστευαν στις θεότητες των Καβείρων. Μάλιστα είχαν δημιουργήσει σχετικό ιερό κοντά στην Ηφαιστία.Το 494 π.Χ. κατέλαβαν τη Λήμνο οι Πέρσες και επομένως οι Λημνιοί συμμετείχαν στους Περσικούς πολέμους παρά τη θέλησή της στο πλευρό των Περσών.

Το 477 π.Χ. η Λήμνος εισήλθε στη Δηλιακή Συμμαχία και Αθηναίοι έποικοι εγκαταστάθηκαν στο νησί. Στους ελληνιστικούς χρόνους το νησί δέχθηκε πολλές επιδρομές και πέρασε στην κατοχή πολλών και διαφορετικών ισχυρών δυνάμεων. Οι Ρωμαίοι κατέλαβαν τη Λήμνο το 166 π.Χ. Η Ρωμαιοκρατία αποτέλεσε μια μακρά περίοδο ηρεμίας, υλικής και πνευματικής ανάπτυξης για το νησί.

Στη Βυζαντινή περίοδο η Λήμνος ήταν του θέματος του Αιγαίου. Τα δάση που είχε τότε το νησί οδήγησαν στην κατασκευή ναυπηγείων και πλοίων για το βυζαντινό στόλο. Δέχθηκε πολλές επιδρομές από πειρατές. Κατά την 4η Σταυροφορία καταλήφθηκε από τους Βενετούς (1204). Η βενετική κυριαρχία κράτησε μέχρι το 1204, οπότε και πέρασε ξανά στη βυζαντινή εξουσία.

Ο Γρηγόριος Παλαμάς διέμεινε για μερικούς μήνες στη Λήμνο το 1347, έγραψε αρκετά βιβλία και ποίμανε πνευματικά τους Λημνιούς.

Μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης η Λήμνος πέρασε στην εξουσία των Βενετών μέχρι το 1479, οπότε και κατακτήθηκε από τους Τούρκους. Στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας η Λήμνος παρήκμασε.   Το 1770 οι Ρώσοι προσπάθησαν να καταλάβουν το νησί αλλά χωρίς επιτυχία.

Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 η Λήμνος δεν κήρυξε την επανάσταση, καθώς ήταν πολύ κοντά στα Στενά του Ελλησπόντου, αλλά αρκετοί Λημνιοί συμμετείχαν στις εχθροπραξίες στα γύρω νησιά. Μάλιστα η πρώτη πυρπόληση Οθωμανικού πλοίου στην Ερεσσό της Λέσβου έγινε στις 26 Μαίου 1821 με πυρπολικό που ανήκε στο Λημνιό Νικόλα Χατζητριανταφύλλου.

Η Λήμνος απελευθερώθηκε από την τουρκική κατοχή στις 8 Οκτωβρίου 1912 όταν αποβιβάστηκε ναυτικό άγημα από τα πλοία του ελληνικού στόλου και κατέλαβε το νησί. Στις 14 Οκτωβρίου 1912 οι εκπρόσωποι του νησιού κήρυξαν την ένωση με την Ελλάδα.

Ο ελληνικός στόλος χρησιμοποίησε τον κόλπο του Μούδρου ως ορμητήριο προκειμένου να βρίσκεται πολύ κοντά στα Στενά. Ήταν μια πολύ σημαντική ενέργεια καθώς εξερχόμενος από το Μούδρο μπόρεσε να κατανικήσει τον οθωμανικό στόλο στη ναυμαχία της Έλλης 3/16 Δεκεμβρίου 1912 και στη ναυμαχία της Λήμνου 5/18 Ιανουαρίου 1913.

Ιστορικά γεγονότα

Χρονολόγιο

Μάθε για τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα, τοποθετημένα στον χρόνο.